Centaur Agencies

Apostolos Mourmouris
Grammou Vitsi & Pavlou Mela
P.O. Box 407
GR - 57006 Souroti Thessalonikis
Tel: +30 23960 20210
Fax: +30 23960 20250
Mobile: +30 6982 479099